Реалізація проекту «Розвиток прикордонних регіонів за допомогою цільової робочої сили, що шукають роботу в галузі машинобудування»

Закарпатський обласний благодійний фонд “Едельвейс” став партнером проекту «Розвиток прикордонних регіонів за допомогою цільової робочої сили, що шукають роботу в галузі машинобудування»

Проект фінансується за рахунок гранту від Королівства Норвегії за допомогою Норвезького фінансового механізму з співфінансуванням з Державного бюджету Словацької Республіки

Термін реалізації проекту: 08/2015 – 04/2017

Основна мета проекту полягає в підвищенні якості освіти та надання нових знань для працівників машинобудівної галузі відповідно до вимог ринку праці та потреб роботодавців, за допомогою розробки і реалізації нових освітніх програм, орієнтованих на машинобудування, використовуючи потенціал Українсько-Словацького партнерства.

Допоміжні цілі проекту:

– Скорочення економічної та соціальної нерівності в Європейському економічному просторі за рахунок розвитку людських ресурсів і взаємовигідного прикордонного співробітництва Словаччини та України.

– Підвищення економічної ефективності і продуктивності праці за рахунок підвищення загального добробуту східного регіону, як це визначено в стратегічному плані розвитку POKER Словацького регіону – схід.

– Підвищення продуктивності та конкурентоспроможності в прикордонному регіоні в ключових і перспективних галузях промисловості і ринку сфери послуг.

– Підвищення якості людського потенціалу.

– Розвиток людських ресурсів і інфраструктури в сфері науки і освіти Закарпатської області.

– Підтримка економіки знань, розвиток високотехнологічних галузей економіки, підтримка малих і середніх підприємств в Закарпатській області.

Цільова група

Основна цільова група – безробітні та особи що опинилися у скрутному становищі в прикордонних районах Словаччини та України. Завдання проекту створення акредитованих освітніх програм для цих осіб, які можуть бути використані для підвищення рівня їх знань і навичок відповідно до поточних і майбутніх потреб ринку праці.

Ті ж завдання актуальні також для молодих людей і студентів, які тільки пробують увійти на ринок праці, а з врахуванням реальної ситуації це їм вдається важко. Створення акредитованих навчальних курсів збільшує шанси зробити їх більш конкурентоспроможними.

Непрямі цільові групи, які отримають вигоду від проекту є інші співробітники, що працюють в машинобудівній галузі, які зможуть підняти рівень своїх професійних компетенцій відповідно до поточних і майбутніх потреб ринку праці і потреб роботодавців, тобто любе підприємство що працює в машинобудівній промисловості.

Програма транскордонного співробітництва SK08 орієнтована на Словацько-Українське співробітництво, у тому числі з акцентом на розвиток контактів між людьми та обміні накопиченим досвідом, і є ефективною практикою транскордонних проектів між Норвегією і Словаччиною, з метою отримання інформації та контактів в Європі. Вплив програми в основному розрахований на два словацьких регіони – Кошицький та Пряшівський край, і на одну українську область – Закарпаття.